Znaki bezpieczeństwa – integralna część zabezpieczenia budynku

Znaki bezpieczeństwa – integralna część zabezpieczenia budynku

Znaki bezpieczeństwa – integralna część zabezpieczenia budynku

Znaki bezpieczeństwa to szeroko rozumiane oznaczenia. Odgrywają ogromne znaczenie przy ewakuacji z zagrażającego zdrowiu lub życiu budynku, w którym czyha niebezpieczeństwo. Oznaczenia te wskazują nam jednak nie tylko najszybszą i najbezpieczniejszą drogę wyjścia. Znaki bezpieczeństwa dotyczą również ochrony przeciwpożarowej, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast ich uzupełnienie to często instrukcje ochrony przeciwpożarowej, w tym również informacja o numerach alarmowych.

Znaki bezpieczeństwa, a prawnie uregulowane normy bezpieczeństwa

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zarządcy, właściciele, a także użytkownicy obiektów są zobowiązani do oznakowania całego budynku znakami bezpieczeństwa. Jedyny wyjątek stanowią tu jednorodzinne budynki mieszkalne.

Znaki bezpieczeństwa to zatem prawny wymóg wszelkich obiektów użyteczności publicznej, w której pracujemy, uczymy się, lub korzystamy z różnych punktów usługowych itp. Obowiązujące oznaczenia powinny przy tym spełniać określone normy.

Zgodnie z polskimi normami znaki powinny wskazywać:

  • przejścia ewakuacyjne i drogi pożarowe;
  • lokalizację urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz zbiorników wodnych;
  • drzwi przeciwpożarowe;
  • pomieszczenia zawierające materiały niebezpieczne pożarowo;
  • lokalizację dźwigu dla straży pożarnej, drabin ewakuacyjnych, rękawów ratowniczych, kluczy ewakuacyjnych, pojemników z maskami ucieczkowymi;
  • miejsce zbiórki do ewakuacji.

Wyposażenie budynku w prawidłowe oznaczenia spełniające normy bezpieczeństwa jest ważne. Powinny one spełniać następujące normy: PN-EN ISO 7010:2012, PN-N-01256-01:1992; PN-N-01256-02:1992; PN-N-01256-03:1993; PN-N-01256-04:1997. I właśnie takie znaki bezpieczeństwa znajdziesz na https://sklep-ppoz.pl/Znaki-bezpieczenstwa-bhp, które bez problemu kupisz w bardzo atrakcyjnej cenie.

Po co stosuje się znaki bezpieczeństwa?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Po to, aby maksymalnie wyeliminować potencjalnie niebezpieczne sytuacje, czy zachowania. To właśnie dzięki znakom bezpieczeństwa można bezpiecznie ewakuować się z zagrożonego budynku, czy uzyskać istotne informacje dotyczące zastosowanych systemów bezpieczeństwa.

Samo umieszczenie znaków bezpieczeństwa nie wystarczy. Kluczowe jest rozmieszczenie ich w widocznych miejscach, dlatego nie wolno ich niczym zastawiać ani przysłaniać. Należy przy tym pamiętać o nie blokowaniu wyznaczonych dróg ewakuacyjnych, które w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach mogą stać się przyczyną braku możliwości ucieczki z budynku.

Prawidłowe oznaczenie budynku i zadbanie o widoczność znaków to priorytet. Nie lekceważ tego prawnie uregulowanego obowiązku, ponieważ bezpieczeństwo życia ludzkiego jest najważniejsze!