Zasiłek dla bezrobotnych – komu i kiedy przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych – komu i kiedy przysługuje?

Właśnie straciłeś pracę i obawiasz się, że Twoja sytuacja finansowa się pogorszy? Bez obaw, z pomocą może Ci przyjść Urząd Pracy. Zobacz jakie warunki musisz spełniać, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych i ile pieniędzy otrzymasz.

Rejestracja w Urzędzie Pracy

Dla wielu osób utrata pracy może być bardzo trudnym momentem w życiu. Uczucie bezradności i obawę o swoją sytuację finansową możemy czuć szczególnie wtedy, gdy nie spodziewaliśmy się zwolnienia i nagle musimy znaleźć nową pracę. Jednak nieważne jak bardzo czujesz się bezsilny z tego powodu, musisz od razu zacząć działać. Zmobilizuj siły, przeglądnij ogłoszenia i przede wszystkim zarejestruj się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Potrzebne Ci będą do tego takie dokumenty jak: dowód osobisty, świadectwo ukończenia ostatniej szkoły, wszystkie świadectwa pracy oraz świadectwa kwalifikacyjne. Musisz wypełnić kartę rejestracyjną i od momentu, gdy zarejestrujesz się jako osoba bezrobotna, otrzymasz prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Warunki przyznania zasiłku dla bezrobotnych

O zasiłek dla osób bezrobotnych możesz się starać po siedmiu dniach od zarejestrowania. Będzie Ci on przysługiwał jeśli:

  • Urząd Pracy nie ma dla Ciebie żadnej propozycji pracy, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego
  • Za swoją pracę otrzymywałeś wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej, od której były odprowadzane składki na Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie społeczne
  • W okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem pracowałeś łącznie co najmniej 365 dni lub prowadziłeś działalność gospodarczą i opłacałeś składki ZUS

Wysokość zasiłku

To, w jakiej wysokości dostaniesz zasiłek, zależy od Twojego stażu pracy.

Przy zatrudnieniu od roku do 5 lat otrzymasz 80% zasiłku z UP. W pierwszych trzech miesiącach otrzymasz 594,25 zł netto a przez następny okres uprawniający do zasiłku 476,67 zł netto.

Przy stażu pracy powyżej 5 lat do 20 lat zasiłek wynosi 100 procent. Przez pierwsze trzy miesiące otrzymasz 730,50 zł netto a później 583,79 zł netto.

Jeśli Twój staż pracy wynosi więcej niż 20 lat, otrzymasz 120% zasiłku. W pierwszych trzech miesiącach 867,83 zł netto a później 691 zł netto.

Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Okres pobierania zasiłku zależy od wielkości bezrobocia na danym terenie i może trwać od 6 miesięcy do roku. Osoby, które ukończył 50 lat i przepracowały przynajmniej 20 lat, są uprawnione do pobierania zasiłku przez 12 miesięcy. To samo prawo przysługuje osobom, które mają na utrzymaniu przynajmniej jedno dziecko do 15 roku życia, a ich współmałżonek stracił prawo do zasiłku lub wychowują dziecko samodzielnie.

Zasiłek dla bezrobotnych – komu nie przysługuje?

Zasiłku nie otrzymasz, jeśli nie spełniasz wymaganych przepisami warunków, nie podejmiesz pracy, do której skierował Cię Urząd Pracy, zostałeś zwolniony dyscyplinarnie lub otrzymałeś odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.