Studnia głębinowa – czy ta inwestycja się opłaca?

Studnia głębinowa – czy ta inwestycja się opłaca?

Studnia to sztuczny otwór w ziemi, który wykonuje się po to, aby dostać się do znajdującej się pod ziemią wody. Około 97 procent świeżej wody na świecie znajduje się w podziemnych warstwach wodonośnych, a wiele milionów gospodarstw domowych korzysta z wody pozyskiwanej ze studni. Tradycyjne studnie, z których wodę wydobywa się za pomocą żurawi odeszły w zapomnienie. Dzisiaj narzędziem, które wydobywa wodę, jest pompa głębinowa do studni, a wszystko, czego potrzebujesz do studni, znajdziesz w tym artykule. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z wydrążeniem lub wykopaniem studni zapoznaj się z nim, aby uniknąć niespodzianek i należycie przygotować się do pracy.

Planowanie studni – pompa głębinowa do studni to nie wszystko

Rozważ koszty i korzyści z wiercenia studni w porównaniu z kosztami podłączenia się do istniejącej instalacji wodociągowej. Wiercenie studni to nie tylko pompa głębinowa do studni, którą umieścisz w wykopanym na terenie swojej działki otworze. Warto, abyś wiedział, że na wszystko, czego potrzebujesz do studni, składa się sporo innych rzeczy i spraw, których opłacalność trzeba wcześniej rozważyć. Jeśli planowanie nie zostanie dobrze przeprowadzone, ryzykujesz brakiem wystarczającej ilości wody lub wydobywaniem wody o niewystarczającej jakości. Może też się zdarzyć, że koszty pompowania wody i utrzymania studni w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym będą zbyt wysokie.

Z drugiej strony, w niektórych miejsach w Polsce trzeba czekać latami, zanim będzie można podłączyć się do sieci publicznej, co sprawia, że ​​wiercenie studni staje się jedyną realną opcją. Oczywiście tylko tam, gdzie jest wystarczająca ilość wód gruntowych na rozsądnej głębokości. Aby się o tym przekonać, musisz uzyskać dostęp do ewidencji gruntów. Znajdziesz tam informację na temat już wykopanych w okolicy studni i danych pozyskanych za pośrednictwem badań geologicznych.

Dowiedz się, jakie studnie zostały wywiercone na terenie okolicznych nieruchomości. Możesz uzyskać dostęp do tych danych osobiście, telefonicznie lub online. Te informacje pomogą w określeniu głębokości zwierciadła wody, co pozwoli Ci zdecydować, jaka pompa głębinowa do studni najlepiej sprawdzi się w Twoim przypadku.

Większość warstw wodonośnych znajduje się na głębokości zwierciadła wody; nazywa się je nieograniczonymi warstwami wodonośnymi, ponieważ cały materiał nad nimi jest porowaty. Zamknięte warstwy wodonośne pokryte są nieporowatymi warstwami, które choć wypychają statyczny poziom wody ponad szczyt warstwy wodonośnej, są trudniejsze do przewiercenia.

Sprawdź mapy geologiczne i topograficzne

Mapy geologiczne mogą pokazywać ogólną lokalizację warstw wodonośnych, a także formacje skalne na danym obszarze. Mapy topograficzne pokazują cechy powierzchni i ich rzędne oraz mogą być wykorzystane do wykreślenia lokalizacji studni. Razem mogą określić, czy obszar ma wystarczającą ilość wód gruntowych, aby wiercenie studni było opłacalne.

Zwierciadła wód gruntowych nie są równomiernie wypoziomowane, ale do pewnego stopnia dopasowują się do ukształtowania terenu. Zwierciadło wody znajduje się bliżej powierzchni w dolinach, zwłaszcza utworzonych przez rzeki lub strumienie, i jest trudniej dostępne na wyższych wysokościach.

Zapytaj osoby mieszkające w pobliżu nieruchomości

Wiele starszych studni nie ma dokumentacji, a nawet jeśli istnieją zapisy, ktoś, kto mieszkał w pobliżu, może pamiętać, ile wody wytworzyły te studnie.

Uzyskaj pomoc hydrologa lub profesjonalnego radiestety. Personel badań geologicznych może być w stanie odpowiedzieć na ogólne pytania i skierować Cię do zasobów wykraczających poza te wymienione tutaj. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji niż te, które mogą dostarczyć, możesz potrzebować usług profesjonalisty.

Czy to wszystko, czego potrzebujesz do studni?

Są specjalistyczne sklepy, które oferują sprzęt eksploatacyjny (doradzą, która pompa głębinowa do studni najlepiej się sprawdzi), sprzęt do wiercenia lub kopania i wszystko, czego potrzebujesz do studni.

Oprócz tego trzeba zdobyć wszystkie potrzebne pozwolenia na wiercenie. Najlepiej skontaktować się z odpowiednią komórką w urzędzie gminy, aby dowiedzieć się, jakie pozwolenia należy uzyskać przed wykonaniem wiercenia oraz jakie są inne przepisy regulujące wiercenie studni.

Zwróć uwagę, by wywiercić studnię z dala od wszelkich potencjalnych zanieczyszczeń. Pasza dla zwierząt, zakopane zbiorniki paliwa, miejsca, w których gromadzone są odpady, mogą skutecznie zanieczyszczać wody gruntowe nawet przez wiele lat po zakończeniu użytkowania. Studnie powinny być wiercone w miejscach, w których można do nich łatwo dotrzeć w celu konserwacji i znajdować się w odległości co najmniej 1,5 metra od placów budowy.

Zdecyduj, jaką techniką chcesz wykonać studnię. Większość współczesnych studni jest wiercona, ale otwory studzienne mogą być również kopane lub wbijane, jeśli uzasadniają to warunki. Studnie wiercone można wiercić świdrem lub narzędziem obrotowym, rozbijać kablem udarowym lub ciąć strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem.

Po wywierceniu studni wkłada się obudowę, aby woda nie została zanieczyszczona przez boki studni. Ta obudowa ma zwykle węższą średnicę niż sam otwór. Najpopularniejszy typ w instalacjach domowych ma rozmiar 15 cm. Często są one wykonane ze stali lub PVC. Można je uszczelnić na miejscu za pomocą materiału do spoinowania, zwykle gliny lub betonu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu wód gruntowych, do obudowy wkłada się worek do odfiltrowania piasku i żwiru, następnie studnię zamyka się uszczelką sanitarną. O ile nie jest to studnia artezyjska, a woda jest już pod ciśnieniem, montowana jest pompa głębinowa do studni, która wyprowadza wodę na powierzchnię.