Historia, teraźnieszość i przyszłość komunikacji niewerbalnej

Historia, teraźnieszość i przyszłość komunikacji niewerbalnej

Komunikacja niewerbalna – integrowanie języków: słownego, wizualnego, emocjonalnego i muzycznego

Historia komunikacji

Od zarania dziejów ludzie komunikują się, aby wyrażać swoje myśli i uczucia, a także, aby wzmacniać więzi z innymi ludźmi i otaczającym światem. Zanim zaczęliśmy używać słów, do opisywania świata fizycznego stosowano obrazy – mówią nam o tym egipskie hieroglify i rysunki skalne wykonane przez ludzi pierwotnych. Z biegiem czasu słowo mówione zaczęło dominować.

Następnie, słowa zmieniły się w pismo, pismo zmieniło się w druk, a druk, za sprawą wynalezienia komputerów, a potem Internetu, zmienił się w pisanie na klawiaturze i zapis cyfrowy.

Jednakże, świat pisany wyzwalając nas, jednocześnie nas ograniczył. Zabrakło bowiem sposobu na przekazanie pewnych subtelności w komunikacji werbalnej. Nie było możliwości aby oddać emocje, wysokość i ton głosu oraz zabarwienie uczuciowe kryjące się za niesłyszalnymi słowami.

Wprowadzenie komunikacji technologicznej

W miarę wprowadzania nowych technologii w celu doskonalenia przetwarzania mowy i rozszerzania pasma przekazu, ludzie zaczęli posługiwać się coraz większą liczbą znaków graficznych odzwierciedlających ich nastroje, aby móc lepiej wyrażać ukryte za słowami znaczenia. Komunikacja przeniosła się ze sfery werbalnej do niewerbalnej.

Jedną z popularnych form niewerbalnej komunikacji cyfrowej/ internetowej jest stosowanie emotikonów – zestawu symboli, które przekazują emocje piszącego. Emotikony pomagają wyrazić wysokość głosu oraz natężenie i rytm mowy, co pomaga odbiorcy w wyobrażeniu sobie uczuć nadawcy. Wraz z wprowadzeniem emotikonów komunikacja cyfrowa otrzymała bardziej emocjonalne i ludzkie zabarwienie.

Dzięki przekazywaniu postaw nadawcy w sposób wizualny, efekt wiadomości został wzmocniony. Emotikon podkreślił emocjonalny kontekst słów docierających do odbiorcy i pomógł mu wyeliminować wszelkie ambiwalencje i błędy w komunikacji Ten uniwersalny, wizualny język ideograficznych symboli przekazał bogatsze znaczenia niż sam tekst, pokonując jednocześnie bariery językowe. Ludzie, którzy mówią różnymi językami mogą teraz prowadzić rozmowy i tworzyć blogi opatrując je tymi znakami, dzięki czemu mogą zrozumieć się wzajemnie. Ten międzynarodowy język symboli będzie już tylko powiększał swój zasięg, w miarę jak nowe media internetowe/ cyfrowe przenikają coraz więcej aspektów codziennego życia, zarówno na zachodzie, jak i w krajach rozwijających się.

Ten uniwersalny język wizualny postrzegany jest obecnie jako słownictwo wspierające tekst. Słowa niekiedy są niedoskonałym środkiem komunikacji, ale ikony i obrazy mogą przekazać skomplikowane znaczenia w prosty sposób.  Aby to zrozumieć wystarczy odnieść się do zdania: „Jeden obraz wart jest tysiąca słów”. Komunikacja wzmocniona emocjonalnie nabiera jeszcze większego znaczenia w świecie internetowym, ponieważ ludzie chcą stale poprawiać jakość swoich interakcji z innymi osobami w sieci oraz doskonalić sposób swojego uczestnictwa w rozmowach tam prowadzonych.

Pokolenie ludzi porozumiewających się niewerbalnie

Dziś komunikacja za pośrednictwem ekranu jest już wszechobecna i w coraz większym stopniu mobilna, o czym świadczą sposoby porozumiewania się począwszy od tych z portalu Twitter, poprzez rozmowy na czacie i wiadomości sms, a na korzystaniu z aplikacji Flickr kończąc. Niezależnie od tego, ludzie wciąż potrzebują nawiązywać ze sobą kontakt emocjonalny. Rozpaczliwie pragną dzielić się swoimi emocjami i wyrażać swój osobisty styl i wybory w swoich społecznościach odniesienia. Użytkownicy chcą wnieść do sposobu, w jaki komunikują się na tych portalach więcej ducha integracji z grupą.

Wizualne metafory i symbole są natychmiast rozpoznawane i mogą przebić się przez natłok słów, nie przestając komunikować emocjonalnych podtekstów. Ponadto, ten wizualny, cyfrowy język łatwo daje się zapożyczać, edytować, testować, dzielić z innymi i oglądać – idealny dla młodych pokoleń, które nieustannie „remiksują”, poprawiają i przerabiają wizualne i słowne mozaiki.

Nawiązywanie kontaktu poprzez muzykę

Podobnie jak emotikony, kolejnym międzynarodowym językiem jest muzyka. Posiada on znaki, symbole i ikonografię, które przekazują znaczenia i wyrażają indywidualną osobowość nadawcy. Muzyka i uczucia są nierozerwalnie ze sobą związane. Poprzez zapraszanie do słuchania muzyki, tworzenie muzyki i inspirowanie innych muzyką, ludzie, w swojej codzienności, w naturalny sposób bardziej czują, że żyją. Komunikowanie się poprzez muzykę może także pomagać ludziom w zwiększaniu ich kreatywności i zdolności do widzenia spraw z wielu perspektyw.

Piosenki są formami łączności z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, które stymulują emocjonalne odpowiedzi. Dzieląc się cyfrowymi przekazami takimi jak muzyka i emotikony, użytkownicy odsłaniają swoją emocjonalną stronę i przyczyniają się do wyrażenia samych siebie w Internecie w sposób nie odbiegający za bardzo od tego, w jaki sposób odbywa się to w realnym życiu.

Wysyłanie pozytywnych fluidów i dzielenie się przeżyciami z przyjaciółmi w sieci, w dialogu bez słów, może wręcz pomóc ludziom w większym docenianiu życia, czyniąc ich codzienność bogatszą w emocje i przyjemniejszą. Można to krótko ująć tak: „pomagając innym poczuć się dobrze, sami czujemy się dobrze”.

Obecnie ludzie chcą sprawić, aby ich style komunikacji werbalnej i niewerbalnej były spójne, zarówno w sieci, jak i poza nią. Nie chodzi tu tylko o to w jaki sposób ludzie prezentują się w realnym świecie, ale także o werbalną i niewerbalną komunikację, którą przedstawiają w świecie internetowym.

Komunikacja, gdy jest się w ruchu

W obecnych czasach, gdy udział w portalach społecznościowych przenosi się z komputerów stacjonarnych na urządzenia mobilne noszone ze sobą, stale będzie rosła liczba ludzi mających dostęp do społeczności internetowych oraz do zasobów medialnych, kiedy są w ruchu. Aktywność w sieci będzie więc, bez wyjątku, stawała się bardziej lokalna i bardziej mobilna, w miarę jak coraz więcej użytkowników pyta: „Gdzie jesteś i co robisz?”

Telefony komórkowe stały się kanałem tej komunikacji, ponieważ pomagają użytkownikom wyrażać emocje i różne strony ich osobowości. Telefony typu smartphone dla wielu ludzi stają się jedynym pośrednikiem kontaktu z ich społecznością, który to kontakt dla nich jest niemal tak samo ważny do przeżycia dnia, jak oddychanie.

Żyjąc w środowisku nastawionym towarzysko ludzie w oczywisty sposób pragną dzielić się sprawami, które mogą mieć charakter towarzyski. W kulturze, w której coraz bardziej dominuje przekaz wizualny, ludzie chcą przekazać swojej siatce znajomych to, co czują i wyrazić to na niewerbalne sposoby. Pragną czuć się dobrze i odsłaniać te emocje w bardziej osobisty i intymny sposób. Dzielenie się muzyką i emotikonami nadaje komunikacji wymiar bardziej przypominający kontakt człowieka z człowiekiem, oferując uczestnikom dialogu szerszą gamę środków wyrazu.

Dzielenie się muzyką poprzez portale społecznościowe nadaje utworom znaczenie społeczne i w jednej chwili zwiększa intensywność uczucia, które kryje się za daną wiadomością, uzupełniając tę wymianę o nowy wymiar społeczny. Używanie telefonów komórkowych takich jak Sony Ericsson Zylo™ z funkcją Walkman™ do identyfikowania muzyki nadawanej w radiu, poprzez usługę TrackID™, a następnie do dzielenia się nią z przyjaciółmi na portalach społecznościowych, wzbogaca komunikację w cyberprzestrzeni o pewnego rodzaju ludzki pierwiastek.

Przekazywanie innym muzyki to głębszy sposób wchodzenia z nimi w kontakt, a w dzisiejszym świecie, w którym wszystko toczy się niezwykle szybko, proste gesty mogą zmienić bardzo wiele. Ponadto, niektórym ludziom łatwiej jest odsłaniać swoje uczucia poprzez muzykę, niż mówić o nich. Telefon Sony Ericsson Spiro™ z funkcją Walkman™ pozwala ludziom dzielić się swoimi muzycznymi upodobaniami i eksponować je, co pomaga im łączyć się z przyjaciółmi i wyrażać własne myśli bez wypowiadania ani jednego słowa.

Ten wzrost informacji kontekstualnej ujawnia unikalne cechy poszczególnych osób i sprawia, że jest im teraz łatwiej przekazywać swoje wartości innym. Telefony pomagają tworzyć indywidualne doświadczenia, które przekraczają język mówiony, pozwalając ludziom na zaangażowanie się w życie ich wspólnot na głębszym poziomie.

Przyszłość…

W przyszłości, większe wykorzystanie technik takich jak wideo konferencje, rozmowy wideo przez telefon, a także awatary w formacie 3D pokazujące emocje wzięte prosto z życia, będzie oznaczało, że jeszcze więcej przekazów w rzeczywistym świecie przybierze formę wizualną, a nie słowną. W miarę jak media stają się coraz bardziej podzielone, a treści coraz bardziej niszowe, wzrasta pragnienie symboli, które mogłyby być łatwo i błyskawicznie odczytane.. Egipskie hieroglify i rysunki w jaskiniach zaczną nam niedługo wydawać się w pełni nowoczesnymi formami komunikacji.

Społeczeństwo zachodnie aktualnie pisze nowy rozdział w historii komunikacji poprzez integrowanie werbalnych i niewerbalnych systemów porozumiewania się w międzynarodowych językach muzyki i emocji. Style komunikacji stawiające w centrum uwagi nastroje, warstwę wizualną i uczucia uzupełniają formę mówioną języka, dążąc do bardziej całościowego ujęcia sposobu porozumiewania się ludzi.