Co motywuje nas do pracy?

Co motywuje nas do pracy?

Motywacja może mieć różny wymiar. Wyróżniamy motywację wewnętrzna, której źródłem jesteśmy sami. Daną czynność wykonujemy ponieważ wiąże się z przyjemnością, satysfakcją i radością wynikającą z samego jej podjęcia. Z drugiej strony istnieje motywacja zewnętrzna, która zależy od czynników niezależnych od nas. Konsekwencje realizacji zadania wiążą się z pozyskaniem nagrody, samo osiągnięcie celu może nie stanowić satysfakcji.

Co motywuje?

Istnieje wiele różnorodnych czynników, które motywują do pracy. Możemy podzielić je na zewnętrzne i wewnętrzne, pozytywne i negatywne. Co motywuje do pracy najbardziej http://twoja-motywacja.pl/blog/co-motywuje-do-pracy/? Wszystko zależy od osoby i sytuacji, w której się znajduje.

Zdobywanie osiągnięć

Z pewnością wielu pracowników chce po prostu się rozwijać. Potrzeba doskonalenia swoich umiejętności, nabywanie wiedzy, bycie na bieżąco z wszelkimi nowinkami warunkuje poczucie własnej wartości i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Poczucie odpowiedzialności

Konieczność wykonania pracy w profesjonalny i rzetelny sposób skutkuje osiągnięciem dobrych wyników i sukcesów. Jeśli większość pracowników posiada ten rodzaj wewnętrznej motywacji, praca w zespole to czysta przyjemność. Dobrze współpracować z ludźmi odpowiedzialnymi i zaangażowanymi w swoje obowiązki.

Sumienność

Podobnie sytuacja wygląda z sumiennością. Priorytetem dla pewnej grupy pracowników jest wywiązywanie się z zadań w odpowiednich terminach. Umiejętność organizacji pracy procentuje efektywnością i daje poczucie bezpieczeństwa.

Atmosfera i dobre warunki

Wspaniali, dobrze rozumiejący się współpracownicy sprawiają, że przyjście do pracy nie jest ciężarem. Miły uśmiech i chęć do pomocy to wysoce pożądane cechy. Również nowoczesne wyposażenie i wygodne warunki pozytywnie wpływają na chęć do pracy.

Uznanie

Każdy z nas lubi być chwalony. Jeśli raz na jakiś czas pracownik słyszy od szefa kilka dobrych słów na swój temat, z pewnością jego poczucie wartości wzrasta. Świadomość pełnienia ważnej roli w zespole pozytywnie wpływa na motywację.

Finanse

Często pracodawca zastanawia się, co motywuje do pracy. Oczywiście odpowiednia nagroda w postaci gratyfikacji finansowej. Nie jest tajemnicą, że dobrze opłacony pracownik będzie wydajny i zaangażowany. Dodatkowo, jeśli wyjątkowe osiągnięcia są nagradzane premią, to gwarancja odpowiedzialnej kadry jest zapewniona.

Utrata pracy

Negatywnym czynnikiem motywującym do efektywnego działania jest zagrożenie utraty miejsca pracy. Jeśli pracownik dobrze czuje się w zakładzie i odpowiadają mu warunki finansowe, to widmo utraty posady może silnie wpłynąć na jego motywację.