Zmiany klimatyczne – czy możemy im zapobiec?

Zmiany klimatyczne – czy możemy im zapobiec?

Jednym z największych problemów XXI wieku są postępujące zmiany klimatyczne. Zwiększająca się średnia temperatura występująca na świecie prowadzi do szeregu poważnych konsekwencji, których skutki odczuwamy już dzisiaj. Czy możemy im w jakiś sposób przeciwdziałać? Celem dzisiejszego artykułu jest wyjaśnienie tej kwestii.

Zmiany klimatyczne – czy możemy im zapobiec?

Wchodząca na nowy poziom cywilizacja rodzi współcześnie wiele zagrożeń dla środowiska. Duża ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery przyczynia się do powstawania poważnych konsekwencji dla świata i ludzkości. Meteorolodzy jasno wskazują, że obecnie mamy do czynienia z wzrostem średnich temperatur powietrza i wód na całym świecie. Prowadzi do topnienia lodowców, m.in. na Antarktydzie i Grenlandii. 

Mimo zwiększającej się świadomości ludzi na temat narastania problemu, ciągle wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważne konsekwencje wiążą się ze zmianami klimatycznymi. W dzisiejszym artykule chcemy zwrócić szczególną uwagę na tę kwestię. Zastanowimy się w nim, na czym polega efekt cieplarniany, jakie są skutki zmian klimatycznych i czy możemy im jakoś przeciwdziałać.

Jak powstaje efekt cieplarniany? 

To zjawisko tak naprawdę występuje na naszej planecie naturalnie. Efekt cieplarniany zachodzi w wyniku obecności w atmosferze gazów. To dzięki niemu panująca na Ziemi stosunkowo wysoka temperatura umożliwia życie wszystkim organizmom. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat warstwa gazów cieplarnianych znacznie zwiększyła swoją objętość, co powoduje niekorzystne dla planety konsekwencje. Źródłem zatrważającej ilości wspomnianych gazów w atmosferze jest działalność człowieka – rozwój transportu, przemysłu, handlu, produkcji prądu i wielu innych dziedzin, w przypadku których spalane są paliwa kopalne.

Skutki zmian klimatycznych

Do czego może w przyszłości doprowadzić wzrost panującej na Ziemi temperatury? Topnienie lodowców może przyczynić się do powodzi i powiększania się obszarów pustynnych. Niektóre gatunki roślin i zwierząt zagrożone są w związku z tym wymarciem. Ludzkość może również spodziewać się częstszych i intensywniejszych klęsk żywiołowych – suszy, upałów, burz i silnych wiatrów.

Ochrona klimatu

Jak możemy uniknąć tych konsekwencji zmian klimatycznych? Przede wszystkim musimy zredukować emisję gazów cieplarnianych, np. poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Pomóc Ziemi możemy, zmieniając dotychczasowe auto na elektryczne czy instalację paneli fotowoltaicznych. Oprócz tego konieczne jest zwiększanie świadomości wśród społeczeństwa nt. możliwych skutków naszych działań.