Nowoczesny schemat gospodarki odpadami w BDO

Nowoczesny schemat gospodarki odpadami w BDO

Prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego wiąże się bardzo często z generowaniem różnego rodzaju odpadów, które podlegają sformalizowanej utylizacji. Od kilku lat przepisy dotyczące tego obszaru działalności podlegają ciągłym zmianom, kształtowanym przez kolejne regulacje związane z ochroną środowiska naturalnego. Jednym z ostatnich rozwiązań jest powstanie i systematyczne poszerzanie zasobów i zadań Bazy Danych Odpadowych BDO.

Czym jest Baza Danych Odpadowych?

BDO to zintegrowany system teleinformatyczny zbierający dane o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Został utworzony w 2012r. Jego integralną częścią jest Rejestr podmiotów, przede wszystkim przedsiębiorstw, które wprowadzają produkty w opakowaniach i zarządzają powstałymi odpadami. Modyfikacja przepisów w tym obszarze miała miejsce w 2018r. W kolejnym, 2020r. uruchomiono moduł ewidencji. Celem stworzenia BDO jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, szczególnie wśród grupy przedsiębiorstw.

Obowiązkowa rejestracja w BDO

Baza Danych Odpadowych ma ucywilizować gospodarkę odpadami, ma pomóc w walce z dzikimi wysypiskami śmieci oraz zwiększyć świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska oraz recyklingu. Dzięki informatyzacji systemu, wszystkie dane trafiają w jedno miejsce, do Ministerstwa Klimatu, który ten system nadzoruje. Przedsiębiorcy, generujący odpady, mają obowiązek rejestracji w systemie swojej firmy oraz zachodzących tam procesów. Jeżeli dana firma zobligowana do rejestracji nie dochowa tego obowiązku, nikt nie odbierze od niej odpadów do utylizacji a dodatkowo Inspektorat Środowiska może taką firmę kontrolować i nakładać na nią kary.

Na czym polega obsługa BDO?

Obowiązki przedsiębiorcy zarejestrowanego w BDO na tym się nie kończą, wręcz odwrotnie tam się zaczynają. Dany podmiot wprowadza do systemu każdą zmianę i każdy etap procesu przekazania odpadów do utylizacji czy recyklingu. Każdorazowo musi wprowadzić do systemu kartę przekazania odpadów, podając jednocześnie dane firmy odbierającej odpady. W ten sposób organ nadzorujący jest w stanie prześledzić drogę każdego ładunku odpadów.

W związku z nowymi obciążeniami, jakie narodziły się przy BDO, na rynku powstała usługa BDO, wykonywana przez firmy zewnętrzne, które biorą na siebie zadania związane z rejestracją i stałą obsługą systemu. Prowadzą na rzecz przedsiębiorcy:

  • rejestrację w systemie
  • ewidencję odpadów
  • operowanie statusem KPO
  • przygotowywaniem zamówień odbioru odpadów
  • sprawozdawczością

Ta rynkowa usługa to kolejna sfera działalności otoczenia biznesu, wspomagająca funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a jednocześnie zwalniająca go z angażowania kolejnych zasobów własnej firmy.