Sprawdź najważniejsze informacje na temat działalności nierejstrowanej

Sprawdź najważniejsze informacje na temat działalności nierejstrowanej

Działalność nierejestrowana jest niewielką działalnością prowadzoną przez osoby fizyczne, która nie musi podlegać rejestracji.

Kto może zająć się tą firmą zarabiania?

Aby móc wykonywać działalność nierejestrowaną trzeba spełnić określone warunki. Przede wszystkim trzeba być osobą fizyczną. Przychody z działalności w miesiącu, nie mogą przekroczyć kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2021r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 2800 zł., więc przychód nie może przekroczyć kwoty 1400 zł. Należy pamiętać, że przychodu to nie dochód. Przychodu nie można pomniejszać o koszty uzyskania tego przychodu. Dla przykładu, jeśli sprzedajesz produkt za 600 zł, a jego zakup kosztował Cię 500 zł, to przychód wynosi 600 zł nie 100 zł. Wykonywana działalność nie może wymagać zezwolenia lub koncesji. W ciągu 60 poprzedzających miesięcy nie można prowadzić firmy.

Jakie korzyści występują przy tej formie zarabiania?

Przede wszystkim nie trzeba zgłaszać działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców, czyli centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Po drugie nie trzeba zgłaszać się do ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie ma również obowiązku płacenia zaliczek miesięcznych czy kwartalnych na podatek dochodowy. Przychód z działalności nierejstrowanej ujmuje się w picie rocznym (PIT 36). Nie trzeba zgłaszać działalności w urzędzie skarbowym, ponieważ nie obowiązuje płacenie podatku VAT, ani wysyłanie jednolitego pliku kontrolnego. Nie ma również konieczności prowadzenia księgowości, wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży.

Obowiązki przy prowadzeniu działalności nierejstrowanej:

Rozliczanie przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym. Wystawianie faktur bądź rachunków w razie potrzeby klientów. Klient ma trzy miesiące na zażądanie faktury. Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży towarów lub usług. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną w świetle prawa konsumenckiego jest przedsiębiorcą, a więc obowiązują ją przepisy dotyczące zwrotów, wymian czy reklamacji.

Jak liczyć oraz rozliczyć przychód w działalności nierejstrowanej?

Przychody rozliczane są w picie rocznym PIT 36, w którym znajduje się soecjalna rubryka “działalność nierejestrowana”. W zeznaniu można też odliczyć koszty uzyskania przychodu, które muszą być udokumentowane. Dokumenty dotyczące zakupu towarów trzeba przechowywać. Aby móc wykonywać działalność nierejestrowaną, nie można w żadnym miesiącu działalności przekroczyć progu 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2021r to kwota 1400 zł. Jeśli limit zostanie przekroczony działalność nierejestrowana stanie działalnością gospodarczą. Od momentu przekroczenia progu kwotowego przedsiębiorca zobowiązany jest w ciągu 7 dni zarejestrować swoją działalność gospodarczą. Przychodem z działalności nierejstrowanej jest kwota należna ze sprzedaży towarów i usług, nawet jeśli fizycznie jej jeszcze nie otrzymano. Do ustalania przychodu niezbędna jest ewidencja sprzedaży.

Co powinna mieć ewidencja sprzedaży w działalności nierejstrowanej?

Ewidencję można prowadzić w firmie elektronicznej lub papierowej. Ewidencja musi być prowadzona chronologicznie, z uwzględnieniem operacji dokonanych w danym dniu, nie cofając się. Jeśli zapiszesz jakoś operację z 04. 04, nie możesz zapisać już operacji z dnia 03.04. Ewidencja sprzedaży zwykle zawiera: wartość sprzedaży, datę sprzedaży, numer porządkowy, dane kontrahenta, rodzaj produktu lub usługi. Dzięki prowadzeniu uproszczonej ewidencji można w łatwy sposób ustalić wysokość przychodu w danym miesiącu o co najważniejsze czy próg nie został przekroczony.

Prowadzenie działalności nierejstrowanej na niewatpilwie wiele zalet, które zachęcają do wypróbowania swoich sił w prowadzeniu własnej firmy. Największą wadą przy tej formie działalności jest niski próg przychodów, który można w łatwy sposób przekroczyć.