Jak prawidłowo oznakować ścieżki rowerowe?

Jak prawidłowo oznakować ścieżki rowerowe?

Coraz więcej miast w Polsce decyduje się na rozbudowę infrastruktury rowerowej. W tym celu powstają wypożyczalnie rowerów miejskich, tworzone są sieci dróg rowerowych, ścieżek oraz szlaków. Wszystkie te działania bez wątpienia mają pozytywny wpływ na środowisko, a także kondycję i zdrowie mieszkańców. Zachęta do korzystania z rowerów to także szansa na zlikwidowanie korków w centrach miast, jednak aby rowerzyści faktycznie korzystali z przygotowanej dla nich infrastruktury, musi być ona odpowiednio oznakowana.

Kto zajmuje się oznakowaniem dróg i ścieżek rowerowych?

Bez znaków drogowych na ulicach panowałby chaos, dochodziłoby do znacznie większej ilości wypadków, a określenie kto jest sprawcą danego zdarzenia byłoby znacznie utrudnione bądź wręcz niemożliwe. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, decyzję o postawieniu w danym miejscu znaku, bądź namalowaniu go na jezdni (w przypadku znaków poziomych) wydaje organ odpowiedzialny za zarządzanie ruchem, np. starosta, czy prezydent miasta. W praktyce jednak instalacją oraz nanoszeniem znaków drogowych zajmują się wyspecjalizowane firmy, przykładową ofertę można zobaczyć na stronie https://unistop.pl/oferta/oznakowanie-poziome.

Jak prawidłowo oznakować ścieżki rowerowe?

Aby droga lub ścieżka rowerowa była oznakowana prawidłowo, konieczne jest ustawienie przy niej znaku pionowego C-13. Błędem jest wykorzystywanie wyłącznie znaków poziomych, gdyż namalowany na nawierzchni drogi rowerowej znak poziomy P-23 jest tylko powtórzeniem znaku pionowego, bez którego nie ma żadnej mocy. Być może wiele osób sądzi, iż znaczenie może mieć kolor nawierzchni wydzielonego pasa pod ścieżkę rowerową, tymczasem z punktu widzenia przepisów wcale tak nie jest, co więcej, nie jest on określony w stosownych aktach prawnych. Oczywiście czerwone zabarwienie nawierzchni ścieżki rowerowej może spowodować, że będzie ona lepiej widoczna dla kierowców samochodów, co zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów.

Kolejną istotną kwestią jest to, że obowiązywanie znaku pionowego C-13 kończy się w momencie, gdy drogę przecina inna droga, czyli w miejscu skrzyżowania. Jeśli zatem za skrzyżowaniem znak C-13 nie zostanie postawiony ponownie, droga rowerowa staje się chodnikiem, nawet jeśli nawierzchnia sugeruje jej kontynuację. W takim wypadku rowerzyści powinni poruszać się jezdnią.

Co należy wiedzieć o znakach drogowych?

Znaki drogowe muszą spełniać określone warunki, które określają sposób ich projektowania i wykonywania. Ich konstrukcja, sposób wytworzenia i oznakowania muszą spełniać wymagane przez polski prawo standardy. Niezwykle istotną kwestią jest także to, czy posiadają one wysoką odporność na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Bardzo często rolą producentów znaków drogowych jest również ich montaż lub malowanie oznakowania poziomego.

Ciekawostką jest to, że nie wszystkie znaki są umieszczane w danym miejscu na stałe, dlatego też firmy specjalizujące się w ich produkcji i montażu, bardzo często oferują również wynajem tego typu elementów.