Zasady gry w 66

Zasady gry w 66

66 to gra karciana, w której celem jest zdobycie określonej liczby punktów. Do gry używa się tak zwanej małej talii, czyli 24 kart od 9 do asa. Gra przewidziana jest dla 2-4 graczy.

Rozdanie kart

Jeżeli grają dwie osoby, jeden z graczy rozdaje każdemu po 6 kart. Pozostałe karty tworzą stos, z którego odsłania się pierwszą kartę. Ta karta staje się atutem na całą grę. W przypadku trzech graczy, każda osoba najpierw dostaje 4 karty. Na podstawie tych czterech kart, kolejna osoba wyznacza samodzielnie dowolny kolor jako atut. Następnie rozdawane są kolejne cztery karty dla każdego gracza – każdy z nich powinien mieć teraz 8 kart. Natomiast jeżeli grają cztery osoby, zasady rozdania są podobne do tych w grze na trzy osoby, z tą różnicą, że gracze na początku dostają tylko trzy karty, z których następnie wybierany jest atut.

Przebieg gry

Gra może przebiegać w trzech wersjach, w zależności od liczby grających osób.

W wersji dla dwóch graczy grę rozpoczyna ta osoba, która nie rozdawała kart. Kładzie ona na stół jedną ze swych sześciu kart. Drugi gracz nie musi ani przebijać, ani dokładać do koloru, dopoki an stosie znajdują się karty. Gracz, który rzucił atut albo najwyższą kartę w tym samym kolorze, bierzę lewę. Potem każdy z graczy dobiera po jednej karcie ze stosu, zaczynając od osoby, która wcześniej wzięła lewę. Jeżeli jeden z graczy posiada dziewiątkę atut, może ją zamienić za kartę, która wyznacza atut. Nie można jednak tego zrobić w przypadku, gdy na stole znajdują się 2 karty, jedna zakryta, druga odkryta. W takim przypadku jeden z graczy bierze kartę zakrytą, a drugi odkrytą. W momencie, gdy skończy się stos, gracze mają obowiązek dokładanie do koloru oraz przebijanie.

Jeżeli w grze uczestniczy trzech graczy, najpierw kolejny gracz po tym, który rozdał karty, wyznacza kolor na atut. Gracz może też przenieść prawo do wyboru atutu na następną w kolejności osobę, wypowiadając słowo: „Warszawa”. W takim przypadku stawkę w grze będą stanowiły maksymalnie trzy punkty. Ten z graczy, który wybrał atut, ma obowiązek zdobyć 66 punktów. Przebieg gry wygląda podobnie, jak w przypadku wersji dla dwóch graczy, różni się jednak tym, że gracze mają obowiązek dokładać do koloru oraz przebijać. Ten z graczy, który dokonał wyboru atutu, gra samodzielnie starając się zdobyć 66 puntków, a pozostałych dwóch graczy ma za zadanie współpracować, aby mu w tym przeszkodzić. Lewy dwóch pozostałych graczy są liczone łącznie, więc muszą oni albo zdobyć razem 66 punktów zanim zdobędzie je przeciwnik lub zabrać ostatnią lewę, co będzie się równało zwycięstwu.

Gra dla czterech graczy odbywa się podobnie do wersji dla trzech osób. Tutaj jednak gracze dobierają się w pary. Każda z par musi siedzieć na przeciwko siebie, tak by obok siebie, po prawej oraz lewej stronie, znajdowali się przeciwnicy. Para, w której jeden z graczy dokonał na początku wyboru koloru na atut ma za zadanie uzyskać razem 66 punktów. Lewy są liczone wspólnie dla każdej pary. Jeżeli gracz, któremu przysługuje prawo do ustalenia atutu, wypowie: „Warszawa”, prawo to przechodzi na jednego z przeciwników lub na drugą osobę z pary – podlega to wcześniejszemu ustaleniu przez graczy..

Punktacja

  • dziewiątka – 0 punktów

  • walet – 2 punkty

  • dama – 3 punkty

  • król – 4 punkty

  • dziesiątka – 10 punktów

  • as – 11 punktów

Dodatkowo w grze występują również meldunki – jest to król i dama w tym samym kolorze. Jeżeli gracz zadeklaruje meldunek, otrzymuje 20 punktów lub, w przypadku, gdy kolor meldunku jest kolorem atutowym – 40 punktów.

Zakończenie gry

Wygrywa ten gracz lub para graczy, która zbierze 66 punktów. Jeżeli wcześniej skończą się karty, wygrywa ta osoba, która wzięła ostanią lewę.

Podziel się: